Digitálna knižnica pre nevidiacich
zbierka textov a kníh v slovenskom a českom jazyku.


Bežíme na novom serveri a keďže prechodom na nový systém prestala fungovať stará verzia knižnice, tak sme rovno použili jej novú verziu, i keď nie je dokončená. Zatiaľ beží v obmedzenom režime. Nefunguje interná pošta, ani pridávanie a editácia položiek. Fungujú Novinky, Vyhľadávanie a Diskusia, fungujú pôvodné heslá.
Sťahovanie súborov je opravené, môžete sťahovať.

Zoznam Autorov a Periodík: oproti starej verzii knižnice pribudlo na začiatku zoznamu textové okno, ktoré funguje ako vyhľadávacie pole. Začnite písať a zoznam autorov sa bude priebežne aktualizovať podľa toho, čo napíšete.V knižnici sa môžete pohybovať i bez prihlásenia, vyhľadávanie je tiež plne funkčné. Vtedy ale nemôžete knihy sťahovať ani upravovať.
Prihlášku a základné informácie nájdete na stránke Informácie, Prihláška.