DigiBooks
Digitálna knižnica pre nevidiacich
Rozsiahla zbierka textov a kníh v slovenskom a českom jazyku, vo formátoch doc, rtf, txt. Je možné voľné prispievanie i nečlenmi, uvítame pomoc pri dopĺňaní a úprave titulov.

 

Počet autorov: 31253
Počet titulov: 119997
Veľkosť databázy: 649156 MB

 Knižnica sa postupne dopĺňa o nové knihy, stav sa aktualizuje okamžite. Viac informácií o projekte DigiBooks je uvedené v časti Informácie - O knižnici.


Meno (login):
Heslo:
 

Pomôžete nám udržať chod knižnice pomocou 2% z vašich daní?
V odkaze sa nachádza vyplnený dokument, pomocou ktorého môžete prispieť na chod knižnice.

Jednoduché rozhranie je optimalizované pre nevidiacich, ktorí používajú pre prácu screenreader, po jednotlivých položkách sa dá pohybovať pomocou tabelátora. Je vhodné pre obrazovky s nízkym rozlíšením.

Úplné rozhranie je optimalizované pre administráciu, rýchly pohyb pomocou myši, upravovanie a pridávanie textov.

V knižnici sa môžete pohybovať i bez prihlásenia, iba si vyberte rozhranie. Vtedy ale nemôžete knihy sťahovať ani upravovať.

Prihlášku a základné informácie nájdete na stránke Informácie, Prihláška, otvorí sa v novom okne.


Priestor pre knižnicu poskytla spoločnosť RadkaNET

Stanovisko k nevhodnému počínaniu Mgr. Vladimíra Zahoranského