Prihlásiť
Vyhľadávanie
Nastavenie
O knižnici
Novinky
-100 - -Arc
-Arm - -CEP
-Čer - -Dik
-Din - -F&S
-F1 - -Imm
-In - -Kno
-Kob - -Let
-Lev - -Mla
-Mod - -PC
-Ped - -Prí
-Pří - -Sec
-Sed - -Sta
-Ste - -Tru
-Tuč - -XB-
-Xge - Abde
Abdi - Agri
Agua - Alpe
Alps - Anta
Anth - Aspr
Asqu - Baďu
Baer - Bang
Banh - Bárt
Bart - Baxt
Baya - Béli
Bělj - Beny
Benž - Bess
Bešť - Birn
Birr - Bloc
Blod - Bóna
Bona - Bour
Bouš - Bray
Bráz - Brom
Bron - Brzo
Bubá - Buri
Burj - Čajč
Čajd - Care
Carg - Cayg
Cayr - Čern
Čeřo - Chas
Chat - Chua
Chuc - Clar
Clas - Conn
Cono - Coyl
Coze - Cutl
Cutt - Dank
Dann - de J
De J - Deli
Dell - Diek
Diem - Doľd
Dole - Douc
Doug - Dube
Dubi - Duro
Ďuro - Eben
Eber - Elli
Ellm - Euri
Euse - Faso
Fast - Fial
Fiam - Fium
Fjel - Form
Forn - Free
Freh - Fuhr
Fujd - Gall
Galo - Geis
Gejd - Giov
Gipe - Golu
Gomb - Grau
Grav - Grim
Grin - Gust
Gute - Háko
Hála - Hane
Hanf - Harr
Hárs - Havr
Hawa - Hell
Helm - Hete
Hett - Hlav
Hláv - Holč
Holc - Hora
Horá - Houb
Houc - Hron
Hrou - Hump
Huňa - Ilko
Illé - Jaho
Jaka - Jänn
Jano - Jelí
Jell - Jiro
Jirs - Joyc
Joye - Kade
Kadl - Kane
Kang - Kast
Kašť - Kell
Kelm - Kinc
Kinč - Kles
Klet - Knob
Knoc - Kolb
Kolč - Kope
Kopf - Kotl
Koto - Koží
Kozl - Krau
Krav - Krma
Krmá - Kuby
Kuča - Künz
Kupf - LaBr
Labr - Lang
Läng - Laza
Lázn - Lemi
Lemm - Li,
Liag - Lite
Lito - Loui
Louk - Lyna
Lync - Mack
MacL - Mále
Male - Marc
Marč - Mars
Mart - Mata
Maté - Mayr
Mazá - McNa
McNe - Merh
Měři - Mign
Miha - Ming
Mini - Moln
Molo - Mori
Móri - Mudr
Múdr - Nafá
Naga - Nels
Nema - Ngai
Nguy - Nová
Nova - O'Br
O'Ca - Ološ
Olov - Osec
Osej - Pale
Pále - Parr
Pars - Pavl
Pavo - Penz
Pepe - Petr
Petř - Pisá
Písa - Podm
Podo - Ponc
Pond - Pras
Prat - Prok
Pron - Raab
Raas - Rasc
Raše - Reic
Reid - Rhod
Rhyn - Ritt
Ritz - Roko
Roky - Rous
Roux - Ruth
Rutk - Šafá
Šafa - Sang
Sani - Sche
Schi - Schw
Scia - Seib
Seic - Shaa
Shac - Siew
Šif, - Šimu
Šimů - Skol
Škol - Slob
Sloc - Smot
Smrč - Sone
Šonk - Spil
Špin - Stan
Staň - Sten
Šten - Ston
Stop - Strý
Stua - Surm
Suro - Svob
Svoj - Tals
Talt - Tesá
Tesa - Tidb
Tidh - Tomš
Tona - Trnk
Trob - Tuza
Tuži - Urík
Uris - Valo
Valp - Vars
Varš - Verb
Verc - Viri
Virk - Voká
Voke - Vose
Voši - Vyva
Vzne - Wate
Watk - Wels
Welt - Wile
Wilf - Witk
Witt - Yavl
Ybuk - Zamo
Žamp - Zemk
Žeml - Zouh
Zoun - Østb
DigiBooks - Prezeranie autora

Autor: Ruisel; Imrich Rok narodenia: 1941   Rok úmrtia: -
Poznámka: Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., sa narodil 20. marca 1941 v Bratislave. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a od roku 1979 je samostatným vedeckým pracovníkom SAV. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu experimentálnej psychológie SAV aj vedúcim Centra excelentnosti pre výskum inteligencie a tvorivosti. Je zakladajúcim členom Európskej asociácie psychológov osobnosti a autorom kníh Pamäť a osobnosť, Záhady pamäti, Inteligencia a myslenie, Kapitoly z psychológie osobnosti a ďalších.
V roku 2000 bol vyhlásený za vedca roka a v roku 2001 získal Čestnú plaketu Ľ. Štúra. Jeho manželka je Zdena Ruiselová.

Názov: Inteligencia a myslenieJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2004
FormátStavVeľkosť
djvuOCR obrázky23295341

Názov: Inteligencia v rôznych kontextochJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2003
Poznámka: FENOMÉN ČLOVEKA A MOŽNOSTI JEHO SKÚMANIA (Marián Mráz)
OSOBNOSŤ – LEITMOTÍV PSYCHOLOGICKÉHO FINÁLE (Damián Kováč)
INTELIGENCIA V KONTEXTE KULTÚR (Imrich Ruisel)
ZMYSEL ŽIVOTA AKO KOGNITÍVNY FENOMÉN: JE MOŽNÉ HOVORIŤ O EXISTENCIÁLNEJ INTELIGENCII? (Peter Halama)
ZMYSLUPLNOSŤ ŽIVOTA V KONTEXTE SOCIÁLNYCH VZŤAHOV (Judita Stempelová, Alexandra Čmáriková)
EMPATIA A OSOBNOSŤ (Erika Csoltová)
INTELIGENCIA A INTELIGENTNÉ SPRÁVANIE V KONTEXTE VÝVOJA KOMPLEXNÝCH DYNAMICKÝCH SYSTÉMOV (David LUPTÁK)
VODCOVSKÉ VLASTNOSTI MUŽOV A ŽIEN V KONTEXTE SOCIÁLNEJ INTELIGENCIE (Milan Géci)
NÁBOŽENSKOSŤ, NÁBOŽENSKÉ PREDSTAVY A SOCIÁLNA INTELIGENCIA (Mária Juhásová)
OVEROVANIE ŠKÁLY SPIRITUÁLNEJ TRANSCENDENCIE (Michal Stríženec)
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát937988

Názov: Kognitívny portrét človekaJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2010
Poznámka: Monografia „Kognitívny portrét človeka“ vznikla v rámci riešenia zámerov Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG). Obsahuje pätnásť kapitol, v ktorých sa venuje pozornosť základným metodologickým aspektom architektúry myslenia, kognitívnym štruktúram, inteligencii, tvorivosti, kogníciám v klinickom kontexte, emóciám v kogníciách, behaviorálno-situačnému konceptu sociálnej inteligencie, individuálnym hodnotám ako aj vzťahom kognícií a múdrosti i emočnej inteligencie a zvládania. Okrem existenciálnych kognícií v poznávacom fungovaní človeka sa skúmali aj osobnostné a rodové aspekty múdrosti adolescentov. Analyzovali sa kultúrno-sociálne rozdiely v kognitívnom spracovaní a v inteligencii medzi nemeckými, českými a slovenskými adolescentmi i efekt skresleného dokazovania v postojoch obyvateľov európskych krajín k sociálnej starostlivosti. Načrtol sa portrét tvorivej a inteligentnej osobnosti v rodinnej konštelácii. Pozornosť sa venovala vzťahu praktickej a akademickej inteligencie najmä u rómskej populácie. Diskutovala sa tiež možnosť využitia emočných schém v kognitívnej i pozitívnej psychológii. V publikácii sa ponúka prehľad teoretických úvah i výskumných výsledkov o úlohe kontrafaktového myslenia pri formovaní kognitívneho portrétu človeka a súvislosť takéhoto myslenia s negatívnymi emóciami. Čitateľ tu nájde aj diskusiu o implicitných teóriách múdrosti v prostredí amazonského šamanizmu. Je zrejmé, že jednotliví autori čerpali z rôznych oblastí psychológie. Viacerí z nich riešili skôr teoreticko-metodologické otázky kognitívnej psychológie. Iní sa zameriavali skôr na analýzu otázok, ktoré kladie spoločenská prax. Spoločným úsilím bolo aspoň malým dielom prispieť k zvýrazneniu obrysov kognitívneho portrétu človeka ako samostatného subjektu, ktorý pozoruje svet, predvída, formuluje hypotézy, plánuje, experimentuje, realizuje závery a prostredníctvom získaných poznatkov ho formuje alebo sa mu aktívne či pasívne prispôsobuje.
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát2460166

Názov: Križovatky poznaniaJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2011
Poznámka: Monografia sa usiluje o priebežný pohľad na vývoj a formovanie ľudského poznania, najmä vzhľadom na historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty tohto fenoménu. Ide o značne široký problém, pretože významných podnetov regulujúcich a aktivujúcich ľudské poznanie je v podstate nekontrolovateľné množstvo. Ambíciou autora bol preto len fragmentárny pohľad, pričom výber orientoval na jednotlivé osobnosti, ktoré výrazne posunuli ľudské poznanie a na niektoré kontinuálne aktivity, na ktorých sa podieľali celé generácie učencov, vedcov, laikov, ale aj šľachticov, kráľov a cisárov. Ľudské poznanie sa vždy rozvíjalo výrazne internacionálne. V tomto dlhodobom procese, ktorý prakticky nemá začiatok ani koniec, sa rozhodujúcou mierou uplatňovali veľké sociálne skupiny - národy, národnosti a menšiny formované rôznymi kultúrami a civilizáciami. Autor je presvedčený, že história tvorí kľúč k pochopeniu budúcnosti. Štúdium histórie vedie ku konštantnej pokore pred géniami a talentovanými jednotlivcami, pred ich úsilím a kreatívnymi postrehmi. História neraz naznačuje, že objavy súčasníkov sú iba opakovaním dávnych poznatkov a skúseností. Autor sa prikláňa k smeru bádania, ktorý vyžaduje od výskumníkov v ľubovoľných oblastiach ľudského poznania, aby akceptovali, že poznanie začína postupne, že sa šíri od jednoduchých počiatkov a postupne naberá dimenzie, ktoré sa niekedy zdajú až nepredstaviteľné.
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát6559691

Názov: Múdrosť - Inteligencia - OsobnosťJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2006
Poznámka: Monografia prezentuje prínosy viacerých spoluautorov, ktorí sa venujú skúmaniu rôznych aspektov inteligencie a múdrosti v širšom i užšom kontexte.
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát1091058

Názov: Múdrosť a hlúposťJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2018
Poznámka: Psychologické úvahy o múdrosti a hlúposti
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát2481338

Názov: Múdrosť v kontexte osobnosti - problémy, fakty, otázkyJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2011
Spoluautor: Ruiselová; Zdena   
Poznámka: V psychológii možno vymedziť pragmatické a epistemické prístupy k múdrosti. Pragmatický prístup charakterizuje dôraz na výkon a riadenie, epistemický sa skôr zameriava na zlyhania pri dosahovaní náročných výkonov a nedostatočnú psychickú reguláciu. Orientuje sa na hľadanie súladu medzi istotou a pochybnosťami, najmä prostredníctvom reflektívneho posudzovania so zameraním na postoje k poznaniu. Pragmatické teórie zdôrazňujú poznanie života podľa etických perspektív – múdrosť umožňuje žiť kvalitný život s ohľadom na seba i ostatných. Uvedené teoretické rámce formovali aj problémové okruhy knihy. Autori sa zamerali na regulačnú úlohu múdrosti v rámci osobnostných premenných, ale aj v kontexte ľudského poznávania. Prvá časť knihy je orientovaná viac teoreticky: zaoberá sa múdrosťou ako integrátorom afektov a kognícií, vzťahom múdrosti a myslenia (Ruisel), psychologicky integrovaným človekom ako prototypom osobnej múdrosti (Sollárová), neurofyziologickým kontextom múdrosti (Brezina) a vzťahom múdrosti a emočných schém (Kordačová). V druhej časti knihy sa podávajú výsledky vlastných výskumov autorov, zameraných hlavne na múdrosť vo vzťahu k osobnosti i v celkovom rámci kognície. Kapitoly referujú o rodových odlišnostiach v kontrafaktoch a múdrosti adolescentov (Ficková), o empirickom výskume múdrosti a kontrafaktového myslenia v osobnostnom kontexte (Ruiselová, Prokopčáková), o vplyve kognitívneho štýlu a rozhodovania na múdrosť (Sarmány-Schuller). Kniha končí rozsiahlou kapitolou D. Kováča, analyzujúcou ontogenetické aspekty múdrosti a múdre starnutie. V celej knihe dominuje prístup k múdrosti ako k aktívnemu regulátoru ľudského správania v širšom kontexte osobnostných i kognitívnych premenných.
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát2182809

Názov: Myslenie - Osobnosť - MúdrosťJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2008
Poznámka: Monografia vznikla v rámci riešenia zámerov Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG). Koncentruje sa na subjektívne aspekty poznávania. Prispelo do nej 17 spoluautorov, ktorí v súlade s modernými trendmi výskumu kognitívnych procesov kriticky posudzujú doterajšie trendy vo výskume poznávacích procesov zamerané skôr na izolované skúmanie „čistých kognícií“. Hlavným zámerom spoluautorov je preto získanie relevantných poznatkov o pôsobení takých kognitívnych funkcií ako sú myslenie, riešenie problému, rozhodovanie, inteligencia, tvorivosť a múdrosť vzhľadom na osobnostné premenné i sociálno-kultúrne reagulátory činnosti.
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát2053433

Názov: Osobnosť a poznávanieJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2008
FormátStavVeľkosť
djvuOCR obrázky10154321

Názov: Pamäť a osobnosťJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 1988
FormátStavVeľkosť
djvuOCR obrázky4190307

Názov: Poznávanie v historických súvislostiachJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2010
Poznámka: Predložená monografia sa pokúša naznačiť niektoré problémy, ktoré ľudstvo pri svojom poznávaní prekonáva od najstarších čias až podnes. Treba dúfať, že ľudské poznanie bude na tejto ceste zreteľne svietiť, ako tomu bolo aj v tých najtemnejších chvíľach ľudskej histórie. Aj keď miestami tlela len slabá iskierka, vždy sa znova rozhorela a iba poznanie osvetľovalo tmavé zákutia ľudskej existencie. Kniha sa usiluje o priebežný pohľad na vývoj ľudského poznania, najmä vzhľadom na historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty. Ide o zložitý proces s mnohými premennými, ktoré zďaleka nie všetky sú pod kontrolou. Autor sa prikláňa k tomu smeru bádania, ktorý vyžaduje od výskumníkov v ľubovoľných oblastiach ľudského poznania, aby akceptovali, že poznanie začína postupne, že sa šíri od jednoduchých počiatkov a postupne naberá dimenzie, ktoré niekedy pripadajú až nepredstaviteľné.
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát8249530

Názov: Sociálne procesy a osobnosť 2004Jazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2004
Poznámka: Zborník príspevkov prezentovaných na IX ročníku konferencie Sociálne procesy a osobnosť, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22.-24. september 2004 v Starej Lesnej. Tematickým pojítkom príspevkov je základný a aplikovaný výskum v oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti.
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát3844366

Názov: Úvahy o inteligencii a osobnostiJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Psychológia   Rok vydania: 2006
Poznámka: Ruisel Imrich a kolektív

Monografia reflektuje tendencie, podľa ktorých sa dôraz kladie na tzv. multifaktorovú koncepciu inteligencie; pozornosť sa venuje nielen abstraktnej, ale aj praktickej, sociálnej, morálnej, spirituálnej a existenciálnej inteligencii. Je členená do dvoch častí. Prvú možno charakterizovať spojením inteligencia – osobnosť; prináša poznatky získané pôsobením Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT) - možno sa dočítať o výskumoch kognitívnych procesov a osobnosti realizovaných v UEP SAV v rámci psychoregulačnej koncepcie (D. Kováč); o histórii pojmu sociálna inteligencia, jej vzťahu k emocionálnej inteligencii a sociálnej kompetencii, metódach jej merania – prebratých i originálnych (J. Výrost, F Baumgartner); o implicitných teóriách inteligencie a ich vzťahu k výkonu, osobnosti a zvládaniu náročných situácií (Z. Ruiselová, A. Prokopčáková). Druhú časť monografie charakterizuje spojenie inteligencia – spiritualita – múdrosť; pojednáva o existenciálnej inteligencii v procese hľadania zmyslu života, autor ponúka vlastnú definíciu existenciálnej inteligencie (P. Halama); analyzuje pojem spirituálna inteligencia a možnosti jej merania (M. Stríženec); kognitívnu orientáciu na spiritualitu v súvislosti s osobnosťou (Big 5) a obrazom Boha (L.Adamovová, M. Hatoková); pristupuje k inteligencii z evolučného hľadiska (D. Lupták); analyzuje vývin osobnosti a získavanie múdrosti v celoživotnom kontexte (I. Ruisel). Autori prezentujú výsledky vlastných výskumov.
FormátStavVeľkosť
pdfOprava po OCR formát1299542

Názov: Vybrané problémy psychológie poznávaniaJazyk: Slovenský   Žáner: Vedy humanitné - Filozofia   Rok vydania: 1990
FormátStavVeľkosť
djvuOCR obrázky9672742