Informácie

Digitálna knižnica pre nevidiacich
Rozsiahla zbierka textov a kníh v slovenskom a českom jazyku, vo formátoch doc, rtf, txt. Je možné voľné prispievanie i nečlenmi, uvítame pomoc pri dopĺňaní a úprave titulov.

Knižnica sa postupne dopĺňa o nové knihy, stav sa aktualizuje okamžite. Viac informácií o projekte DigiBooks je uvedené v časti Informácie - O knižnici.
V knižnici sa môžete pohybovať i bez prihlásenia, vyhľadávanie je tiež plne funkčné. Vtedy ale nemôžete knihy sťahovať ani upravovať.