Občianske združenie INFOBLIND

Žitavská 4
821 07 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: infoblind nextra.sk

Stanovisko k počínaniu Mgr. Vladimíra Zahoranského

Chceli by sme ozrejmiť niekoľko faktov k osobe pána Vladimíra Zahoranského.

Rozhodne sa dištancujeme od jeho aktivít, ktoré v žiadnom prípade nepomôžu nevidiacim, naopak vytvoria v adresátovi mylný obraz o našej činnosti.

Suverénne vystupuje ako hovorca, alebo prevádzkovateľ knižnice DigiBooks, prípadne vyvoláva dojem, že ju zastupuje. Nie je to pravda, pretože nikdy nemal žiadne poverenie na vykonávanie tejto činnosti.

Nie je členom knižnice DigiBooks (www.digibooks.sk). Z členstva v knižnici bol v roku 2010 vylúčený pre opakované zneužívanie jej mena, na čo nemal oprávnenie (jednanie v našom mene, nevhodné vyžadovanie darov a pod.) Nie je ani nikdy nebol členom združenia Infoblind, ktoré sa o knižnicu stará.

Neposielajte združeniu Infoblind či knižnici DigiBooks jeho prostredníctvom dary ani iné výhody (v tomto prípade používa namiesto adresy združenia Infoblind svoju vlastnú adresu v Humennom).

Z jeho ďalších aktivít dávame do pozornosti nasledovné:

Vladimír Zahoranský sa s obľubou stavia do pozície ochrancu verejných záujmov, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za týmto účelom si nájde kontroverznú skutočnosť, zveličí ju a následne nepretržite obťažuje (i domnele) zodpovedného človeka, jeho nadriadených i známych. Má nezmyselné požiadavky za účelom vyvolania konfliktov, v ktorých by mohol zosmiešniť, zničiť alebo ponížiť vybratú obeť. V týchto konfrontáciách neváha použiť urážky, vulgarizmy, polopravdy i vyslovené klamstvá. Nikdy sa neospravedlňuje, vždy je v predstave, že iba on má pravdu.

Za účelom vyvolania dojmu širokej poslucháčskej základne rozosiela kópie obťažujúcich správ jemu známym osobám i napriek tomu, že o to nemajú záujem. Na žiadosti o zrušenie zasielania týchto správ nereaguje.

Ak niekto poukáže na rozpory v jeho argumentácii alebo stačí ak s ním iba nesúhlasí, uchyľuje sa k urážkam alebo zverejňovaniu súkromných údajov oponenta. V krajných prípadoch sa vyhráža aj výzvou od právnika či stretnutím na súde. Spor graduje i v prípade, že sa mu nikto neozýva – v takom prípade si vymyslí otázku od niekoho neznámeho a pokračuje vo svojich mystifikáciách či rozoštvávaní.

Podobný spôsob argumentácie a pýtania darov v mene knižnice DigiBooks používa i internetová identita Richard Willman, ktorý sám seba tituluje „Odborný digitalizér, Digitálna knižnica pre nevidiacich DigiBooks“. Táto osoba ani funkcia sa však v knižnici DigiBooks nevyskytuje ani nikdy nevyskytovala.

19.09.2017
Peter Grosser, predseda združenia INFOBLIND
Ing. Róbert Vojdan, technický šéf a administrátor knižnice DigiBooksPodobné skúsenosti s Vladimírom Záhoranským majú aj iné organizácie, menovite:

TyfloCentrum Brno, o. p. s. so Stanoviskom k počínání pana Vladimíra Záhoranského

a

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá vydala vlastné Stanovisko k vyjadreniam pána Vladimíra Zahoranského.

Aktualizácia 22.09.2017 (odkazy sa otvárajú v novom okne)