Prihlásiť
Vyhľadávanie
Nastavenie
O knižnici
Novinky
-100 - -Arc
-Arm - -CEP
-Čer - -Dik
-Din - -F&S
-F1 - -Imm
-In - -Koh
-Kok - -Let
-Lev - -Mla
-Mod - -PC
-Ped - -Prí
-Pří - -Sbo
-Sci - -Sta
-Šta - -Trn
-Tru - -Vyn
-Výš - Aalb
Aand - Adlo
Adol - Alle
Allg - Andr
Andy - Asen
Ash, - Baca
Bacc - Ball
Balm - Barr
Barš - Baue
Baug - Behr
Behú - Beni
Benj - Bern
Bero - Bílý
Bily - Blan
Blas - Boha
Bohd - Bory
Borz - Brag
Brah - Břez
Brez - Brow
Brož - Buer
Buet - Bury
Buša - Calv
Cama - Caro
Carp - Cečh
Čech - Čern
Čeřo - Char
Chaš - Chri
Chro - Číže
Čížk - Colf
Colg - Čort
Cort - Csik
Csir - Dale
Dalí - Davi
Davo - Dean
DeAn - Desn
Deso - Dizd
Djav - Dona
Doňa - Drak
Dráľ - Dufk
Dufo - Dvoř
Dvor - Edwa
Ee, - Emps
Emre - Ewal
Ewan - Faye
Faze - Fiam
Fibi - Fitz
Fium - Form
Forn - Fred
Free - Fuch
Fuči - Gáli
Gali - Gear
Geba - Gile
Gilh - Gold
Göld - Grah
Graj - Grew
Grex - Guer
Gues - Haig
Hail - Hami
Haml - Harb
Harč - Hašk
Hasl - Haze
Hazl - Henl
Henn - Heye
Heyi - Hlav
Hláv - Hola
Holá - Hoog
Hook - Hory
Horz - Hreh
Hrej - Huga
Hugg - Hyan
Hyat - Jaac
Jääs - Jana
Janč - Jaro
Jarr - Jers
Jerz - John
Jóka - Jurč
Jure - Kaje
Kají - Kara
Kará - Kava
Kavá - Kepl
Kepn - Kipp
Kirb - Klim
Klím - Kobz
Kocá - Koll
Kolm - Köpp
Kopp - Kotl
Koto - Koze
Kože - Krau
Krav - Križ
Kříž - Kubí
Kubi - Kund
Kune - Kysu
Kytý - Lane
Lang - Laur
Lauš - Legg
Legr - Lévi
Levi - Lind
Line - Lomb
Lomm - Lujá
Luk, - Mace
Máče - Mág,
Magá - Malo
Malp - Mare
Marg - Mart
Márt - Matt
Matu - McCu
McDa - Mein
Meis - Meye
Meyn - Miku
Miky - Mitr
Mitt - Mood
Mooj - Mosc
Mose - Mull
Mult - Nápl
Napo - Něme
Neme - Nied
Niel - Nová
Nova - O'Br
O'Ca - Oliv
Olja - Orto
Ortv - Pajd
Paje - Park
Parl - Pavi
Pávk - Peká
Peka - Pete
Péte - Pier
Piet - Plan
Pláš - Poko
Pokr - Posc
Pose - Pres
Preu - Průš
Pruš - Rach
Rací - Rata
Rath - Reid
Reie - Ricc
Rice - Rive
Řivn - Roky
Rola - Rouš
Rous - Russ
Rust - Šach
Sach - Sanc
Sánc - Scha
Schä - Schr
Schu - Sedg
Sedi - Seme
Semi - Shee
Shef - Silv
Šíma - Sipe
Sipk - Skuj
Skul - Slov
Slow - Smrž
Smul - Somm
Somo - Špič
Špid - Stan
Staň - Stej
Štek - Štol
Stol - Strö
Stro - Sulí
Šuli - Švec
Šved - Syne
Syng - Taud
Taue - Thie
Thil - Titl
Titz - Tošn
Tošo - Trop
Tros - Tych
Tyer - Utit
Utle - Valu
Vámo - Vars
Vart - Venn
Vepř - Vinc
Vind - Vojn
Vojs - Vopě
Vopi - Vyhl
Vyhn - Wang
Wank - Weir
Weis - Whit
Whyt - Wing
Wink - Wozn
Wrag - Zahm
Zahn - Zdra
ze Š - Zima
Zimb - Zygm
Zýka - Østb
DigiBooks - Informácie

O združení Infoblind
Sponzori
Prihláška
Pravidlá
Pomoc
Zoznam textov
Rebríček obľúbenosti
Skenovanie
OCR
Oprava po OCR
Korektúry
Formáty kníh
Obrázky
Diskusia
Interná pošta

DigiBooks - Prihláška

 Knižnica pre nevidiacich,
 s textami v jazyku slovenskom a českom.

Peter je nevidiaci, stará sa o Infoblind a pomáha s technickými a softwarovými problémami pre nevidiacich. RoboV sa stará o prevádzku knižnice.

Krátka charakteristika: V knižnici sa nachádza cez 29 000 autorov a viac ako 114 000 titulov /7.06.2018/. Nie je anonymná, člen musí poslať prihlášku poštou, potvrdenie o zaregistrovaní do knižnice dostane e-mailom. Nie je zadarmo, člen sa na prevádzkových nákladoch podieľa ročnou čiastkou 13,20 Eur alebo vlastnou aktivitou pri digitalizácii či korektúrach, i čiastočne. Člen má základný týždenný limit /obmedzenie počtu titulov, ktoré si môže za týždeň stiahnuť/, ale môže si ho zvýšiť vlastnou aktivitou.
Každý zaregistrovaný /s nulovým limitom/ môže do knižnice nahrávať, ale získané body využije až po schválení za člena knižnice. Ak sa prihlási ten, kto už nejakým spôsobom prispel k rozvoju digitálnej literatúry, bude primerane zvýhodnený.

Tu si môžete stiahnuť prihlášku pre nevidiacich občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držitelia preukazu ZTP, ZTP/S.


K dispozícii je aj prihláška pre nevidiacich občanov Českej republiky, musia byť držiteľmi preukazu TZP, TZP/P. 

Prosím, vyplňujte prihlášku zásadne len na počitači (náš scaner a OCR zatiaľ nedokážu vylúštiť Váš rukopis) a pošlite ju poštou na našu adresu (podrobnosti sú uvedené v prihláške). Ak ju totiž nevypíšete jednoznačne, nemáme vám ako založiť účet, ani vám poslať potvrdenie o prijatí za člena. A v prípade, že sa nám potvrdenie vráti ako nedoručiteľné, môžeme oprávnene predpokladať, že ste neuviedli správnu adresu a účet vám bude zrušený.

Vidiaci, ktorí by chceli pomáhať ako korektori, sa musia ozvať administrátorovi knižnice /RoboV/, tí musia mať inú zmluvu. Priamy mailový kontakt je admin@digibooks.sk . Záložná adresa je robov.sk zavináč zoznam.sk.

 

Informácia o ochrane osobných údajov

V súlade s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (v skratke GDPR), sú osobné údaje členov knižnice spracovávané nasledovným spôsobom:

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Občianske združenie INFOBLIND so sídlom Žitavská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 30853630

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracováva OZ INFOBLIND v rozsahu nevyhnutnom  a výlučne za účelom prihlásenia sa do knižnice DIGIBOOKS, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. 

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno a priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo, mobil, e-mailová adresa, kópia preukazu TZP, resp. ZTP a občianskeho preukazu (bez rodného čísla).

Pre funkčnosť knižnice DigiBooks používa administrátor nasledovné osobné údaje: meno, login, emailová adresa, dátum platnosti členstva, počet získaných bodov, poznámky administrátora a zoznam titulov, ktoré člen knižnice použil. 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon..

Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

- na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona)

 - na opravu osobných údajov (§ 22 zákona)

Člen knižnice má právo na základe žiadosti osobné údaje opraviť.

 - na výmaz osobných údajov (byť zabudnutý) (§ 23 zákona)

Člen knižnice má po ukončení členstva právo požiadať o odstránenie osobných údajov z administrácie knižnice DigiBooks. V takom prípade pri opakovanom prihlásení do knižnice DigiBooks  musí podať novú prihlášku a nebude sa prihliadať na jeho predchádzajúce pôsobenie v knižnici.

 - na obmedzenie spracovania osobných údajov (§ 25 zákona)

 - na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona)

 - vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov (§ 27 zákona)

 - právo odvolať súhlas so spracovaním údajov (§ 14 ods. 3 zákona)

 - podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na linke 0903 441899 alebo na emailovej adrese infoblind@nextra.sk

 V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov  naším združením je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0).

V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10)