Prihlásiť
Vyhľadávanie
Nastavenie
O knižnici
Novinky
-100 - -Ant
-Apl - -CEP
-Čer - -Dik
-Din - -F&S
-F1 - -Imm
-In - -Kom
-Kon - -Lev
-Lex - -Mod
-Moj - -Per
-PES - -Prí
-Pří - -Sar
-Sat - -Squ
-Sra - -TIS
-TOP - -VTM
-Výb - ab H
Abag - Adle
Adli - Alge
Algr - Ande
Andj - Arli
Arlo - Aust
Auxi - Bake
Bakk - Barb
Barč - Bart
Bárt - Beat
Beau - Bell
Belm - Bera
Berá - Bess
Bešť - Birk
Birm - Blaž
Blec - Boke
Boko - Both
Botí - Bran
Bras - Brin
Bris - Bruc
Brud - Buko
Bukr - Butl
Búto - Camp
Čamp - Carr
Čars - Cele
Céli - Červ
Cerv - Chau
Chav - Chro
Chrt - Číže
Čížk - Cole
Colf - Corn
Corr - Crui
Crum - Dahl
Dahr - Davi
Daví - de P
De P - Demj
Deml - Dieš
Dies - Dokt
Dolá - Dost
Dotl - Druž
Drve - Dura
Durb - Dyer
Dyga - Eism
Eisn - Entn
Entr - Fabi
Fabo - Feis
Feix - Fife
Fifi - Flaš
Flas - Forn
Forr - Fred
Free - Ftáč
Ftor - Galb
Galč - Gavi
Gavl - Gibs
Gidd - Goff
Gofr - Gott
Gött - Gree
Greg - Grub
Grue - Habř
Habr - Hali
Halí - Hano
Hanr - Harr
Hárs - Havl
Havr - Hejn
Hejt - Herr
Hers - Hirs
Hirt - Hoel
Hoem - Holo
Hols - Horá
Horb - Hova
Höve - Hrub
Hrud - Hunt
Huny - Imre
Incé - Jahl
Jahn - Janí
Jani - Jedl
Jedn - Jilí
Jílk - Jone
Jong - Jusč
Jušk - Kali
Kall - Kari
Karj - Kay,
Kaye - Kern
Kero - Kirk
Kirn - Klim
Klím - Koch
Kočí - Kolm
Koln - Köpp
Kopp - Kota
Koťá - Kowa
Koyš - Krat
Krau - Křiv
Kriv - Kubá
Kube - Kuld
Kule - Kuzn
Kuźn - Lake
Lakh - Lark
Larn - Leas
Leat - Len,
Lena - Ležo
Lhan - Lipt
Lír, - Lopo
Lopr - Luka
Luke - Macg
Mach - Mage
Magg - Malp
Malr - Mare
Marg - Mart
Márt - Matr
Mats - McCa
McCh - Mede
Medi - Merr
Mers - Midd
Midw - Mils
Milt - Mohr
Mohy - Mora
Morá - Mowe
Mowr - Murp
Murr - Navr
Naxe - Nesv
Nešv - Nitk
Nito - Nová
Nova - O'Ro
O'Sh - Olso
Olšo - Osif
Osin - Paľa
Pala - Park
Parl - Pave
Pavi - Pejč
Pejř - Pešť
Pešt - Pias
Píč, - Pitt
Pitz - Pöhl
Pohl - Ponk
Pono - Prac
Prač - Proc
Proč - Puzo
Puzy - Rako
Rakú - Réde
Redf - Rend
René - Rieb
Rieč - Robi
Robl - Rose
Rosi - Rubi
Rubí - Ryba
Rybá - Sagi
Saha - Šáno
Sans - Sche
Schi - Schu
Schü - Sedl
Sedm - Šest
Sest - Ship
Shir - Šime
Sime - Site
Šiti - Slab
Sláb - Šmau
Smed - Sneg
Sněg - Šonk
Sonn - Špid
Spie - Stan
Štan - Stei
Štei - Štoč
Štoc - Stre
Stri - Sue,
Süe- - Švar
Švař - Swai
Swal - Tama
Tamá - Terl
Term - Tibi
Tich - Tomá
Toma - Trél
Trel - Tuma
Tůma - Ulri
Ulry - Vaďu
Váge - Van
van - Vaso
Vášo - Vern
Věrn - Viss
Vist - Vojt
Vojv - Voos
Vopa - Vygo
Vyhl - Walt
Walz - Wein
Weir - Whit
Whyt - Wilt
Wima - Wood
Wool - Zach
Zách - Závo
Zavo - Zigl
Žigm - Zurl
Žurm - Østb
DigiBooks - Informácie

O združení Infoblind
Sponzori
Prihláška
Pravidlá
Pomoc
Zoznam textov
Rebríček obľúbenosti
Skenovanie
OCR
Oprava po OCR
Korektúry
Formáty kníh
Obrázky
Diskusia
Interná pošta

DigiBooks - Prihláška

 Knižnica pre nevidiacich,
 s textami v jazyku slovenskom a českom.

Peter je nevidiaci, stará sa o Infoblind a pomáha s technickými a softwarovými problémami pre nevidiacich. RoboV sa stará o prevádzku knižnice.

Krátka charakteristika: V knižnici sa nachádza cez 29 000 autorov a viac ako 114 000 titulov /7.06.2018/. Nie je anonymná, člen musí poslať prihlášku poštou, potvrdenie o zaregistrovaní do knižnice dostane e-mailom. Nie je zadarmo, člen sa na prevádzkových nákladoch podieľa ročnou čiastkou 13,20 Eur alebo vlastnou aktivitou pri digitalizácii či korektúrach, i čiastočne. Člen má základný týždenný limit /obmedzenie počtu titulov, ktoré si môže za týždeň stiahnuť/, ale môže si ho zvýšiť vlastnou aktivitou.
Každý zaregistrovaný /s nulovým limitom/ môže do knižnice nahrávať, ale získané body využije až po schválení za člena knižnice. Ak sa prihlási ten, kto už nejakým spôsobom prispel k rozvoju digitálnej literatúry, bude primerane zvýhodnený.

Tu si môžete stiahnuť prihlášku pre nevidiacich občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držitelia preukazu ZTP, ZTP/S.


K dispozícii je aj prihláška pre nevidiacich občanov Českej republiky, musia byť držiteľmi preukazu TZP, TZP/P. 

Prosím, vyplňujte prihlášku zásadne len na počitači (náš scaner a OCR zatiaľ nedokážu vylúštiť Váš rukopis) a pošlite ju poštou na našu adresu (podrobnosti sú uvedené v prihláške). Ak ju totiž nevypíšete jednoznačne, nemáme vám ako založiť účet, ani vám poslať potvrdenie o prijatí za člena. A v prípade, že sa nám potvrdenie vráti ako nedoručiteľné, môžeme oprávnene predpokladať, že ste neuviedli správnu adresu a účet vám bude zrušený.

Vidiaci, ktorí by chceli pomáhať ako korektori, sa musia ozvať administrátorovi knižnice /RoboV/, tí musia mať inú zmluvu. Priamy mailový kontakt je admin@digibooks.sk . Záložná adresa je robov.sk zavináč zoznam.sk.

 

Informácia o ochrane osobných údajov

V súlade s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (v skratke GDPR), sú osobné údaje členov knižnice spracovávané nasledovným spôsobom:

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Občianske združenie INFOBLIND so sídlom Žitavská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 30853630

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracováva OZ INFOBLIND v rozsahu nevyhnutnom  a výlučne za účelom prihlásenia sa do knižnice DIGIBOOKS, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. 

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno a priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo, mobil, e-mailová adresa, kópia preukazu TZP, resp. ZTP a občianskeho preukazu (bez rodného čísla).

Pre funkčnosť knižnice DigiBooks používa administrátor nasledovné osobné údaje: meno, login, emailová adresa, dátum platnosti členstva, počet získaných bodov, poznámky administrátora a zoznam titulov, ktoré člen knižnice použil. 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon..

Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

- na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona)

 - na opravu osobných údajov (§ 22 zákona)

Člen knižnice má právo na základe žiadosti osobné údaje opraviť.

 - na výmaz osobných údajov (byť zabudnutý) (§ 23 zákona)

Člen knižnice má po ukončení členstva právo požiadať o odstránenie osobných údajov z administrácie knižnice DigiBooks. V takom prípade pri opakovanom prihlásení do knižnice DigiBooks  musí podať novú prihlášku a nebude sa prihliadať na jeho predchádzajúce pôsobenie v knižnici.

 - na obmedzenie spracovania osobných údajov (§ 25 zákona)

 - na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona)

 - vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov (§ 27 zákona)

 - právo odvolať súhlas so spracovaním údajov (§ 14 ods. 3 zákona)

 - podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na linke 0903 441899 alebo na emailovej adrese infoblind@nextra.sk

 V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov  naším združením je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0).

V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10)