Prihlásiť
Vyhľadávanie
Nastavenie
O knižnici
Novinky
-100 - -Arc
-Arm - -CEP
-Čer - -Dik
-Din - -F&S
-F1 - -Imm
-In - -Kni
-Kno - -Let
-Lev - -Mla
-Mod - -PC
-Ped - -Prí
-Pří - -Sec
-Sed - -Sta
-Ste - -Tru
-Tuč - -XB-
-Xge - Abda
Abde - Agos
Agri - Almo
Alpe - Anta
Anth - Asqu
Assa - Baer
Bagg - Banh
Baní - Bárt
Bart - Baxt
Baya - Bělk
Belk - Berá
Bera - Bess
Bešť - Bisc
Bish - Bloc
Blod - Bona
Bond - Bouš
Bous - Bráz
Braž - Broo
Bros - Büch
Buch - Burn
Buro - Call
Calm - Carn
Čarn - Čech
Cečh - Čern
Čeřo - Chas
Chat - Chud
Chum - Clar
Clas - Conn
Cono - Coyl
Coze - Čúzy
Čvan - Dank
Dann - de J
De J - Deli
Dell - Diek
Diem - Doľd
Dole - Doug
Douš - Dubs
Dubu - Duše
Dusi - Ecks
Eco, - Ellm
Ellr - Evan
Evar - Faye
Faze - Fict
Fide - Flam
Flan - Forr
Fors - Freh
Frei - Fuje
Fuka - Galt
Galu - Gela
Gelb - Gira
Girb - Gomo
Gömö - Gray
Grea - Groe
Grof - H.P.
Haag - Halb
Hald - Hano
Hanr - Harr
Hárs - Havr
Hawa - Hell
Helm - Heuv
Heve - Hlav
Hláv - Holc
Hold - Hora
Horá - Houc
Houd - Hron
Hrou - Humm
Hump - Ilko
Illé - Jaka
Jake - Jano
Jáno - Jelí
Jell - Jiro
Jirs - Joyc
Joye - Kade
Kadl - Kang
Kani - Kast
Käst - Kell
Kelm - Kind
King - Klev
Kley - Knol
Knop - Kolč
Kolc - Kope
Kopf - Kotl
Koto - Koží
Kozl - Krau
Krav - Krma
Krmá - Kuča
Kučá - Künz
Kupf - Labu
Laca - Lang
Láni - Lázň
Le B - Lenc
Lend - Libe
Libi - Live
Lívi - Love
Lovr - Lysý
Lyth - Maco
MacR - Mali
Malí - Mare
Marg - Mart
Márt - Matu
Matú - McDo
McDy - Meli
Melí - Mich
Miči - Mina
Miná - Moli
Moll - Morg
Mori - Mudr
Múdr - Naga
Nage - Nels
Nema - Nguy
Nich - Nová
Nova - Ober
Oblu - Ondr
Ondy - Over
Oves - Páne
Pane - Pato
Patr - Pear
Peas - Perr
Pers - Phil
Piáč - Pivo
Piwo - Poko
Pokr - Posl
Posn - Přib
Pric - Ptáč
Ptak - Rady
Radz - Rayo
Ráž, - Reme
Remi - Rico
Ridd - Robe
Robi - Rose
Rosi - Rüeg
Rues - Ryme
Ryne - Salm
Salo - Savi
Savr - Scho
Schö - Šebá
Seba - Sell
Selm - Shaw
Shay - Silv
Šíma - Sirn
Širo - Slab
Sláb - Smet
Smey - Soch
Šoch - Souk
Soul - Šrob
Šrol - Stee
Štef - Stib
Štíb - Stre
Stře - Suet
Šugá - Svat
svat - Sýko
Sylv - Taub
Taud - Thie
Thil - Tlás
Tlus - Tová
Towe - Trži
Tsch - Uhlí
Uhlo - Vacu
Vácv - Vanč
Vanc - Vavř
Vavr - Vett
Větv - Vlče
Vlce - von
Vona - Vybí
Vybo - Walt
Walz - Wein
Weir - Whit
Whyt - Wink
Winn - Wu,
Wuch - Zají
Zaji - Zele
Žele - Živn
Živo - Østb
DigiBooks - Informácie

O združení Infoblind
Sponzori
Prihláška
Pravidlá
Pomoc
Zoznam textov
Rebríček obľúbenosti
Skenovanie
OCR
Oprava po OCR
Korektúry
Formáty kníh
Obrázky
Diskusia
Interná pošta

DigiBooks - Prihláška

 Knižnica pre nevidiacich,
 s textami v jazyku slovenskom a českom.

Peter je nevidiaci, stará sa o Infoblind a pomáha s technickými a softwarovými problémami pre nevidiacich. RoboV sa stará o prevádzku knižnice.

Krátka charakteristika: V knižnici sa nachádza cez 29 000 autorov a viac ako 114 000 titulov /7.06.2018/. Nie je anonymná, člen musí poslať prihlášku poštou, potvrdenie o zaregistrovaní do knižnice dostane e-mailom. Nie je zadarmo, člen sa na prevádzkových nákladoch podieľa ročnou čiastkou 13,20 Eur alebo vlastnou aktivitou pri digitalizácii či korektúrach, i čiastočne. Člen má základný týždenný limit /obmedzenie počtu titulov, ktoré si môže za týždeň stiahnuť/, ale môže si ho zvýšiť vlastnou aktivitou.
Každý zaregistrovaný /s nulovým limitom/ môže do knižnice nahrávať, ale získané body využije až po schválení za člena knižnice. Ak sa prihlási ten, kto už nejakým spôsobom prispel k rozvoju digitálnej literatúry, bude primerane zvýhodnený.

Tu si môžete stiahnuť prihlášku pre nevidiacich občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držitelia preukazu ZTP, ZTP/S.


K dispozícii je aj prihláška pre nevidiacich občanov Českej republiky, musia byť držiteľmi preukazu TZP, TZP/P. 

Prosím, vyplňujte prihlášku zásadne len na počitači (náš scaner a OCR zatiaľ nedokážu vylúštiť Váš rukopis) a pošlite ju poštou na našu adresu (podrobnosti sú uvedené v prihláške). Ak ju totiž nevypíšete jednoznačne, nemáme vám ako založiť účet, ani vám poslať potvrdenie o prijatí za člena. A v prípade, že sa nám potvrdenie vráti ako nedoručiteľné, môžeme oprávnene predpokladať, že ste neuviedli správnu adresu a účet vám bude zrušený.

Vidiaci, ktorí by chceli pomáhať ako korektori, sa musia ozvať administrátorovi knižnice /RoboV/, tí musia mať inú zmluvu. Priamy mailový kontakt je admin@digibooks.sk . Záložná adresa je robov.sk zavináč zoznam.sk.

 

Informácia o ochrane osobných údajov

V súlade s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (v skratke GDPR), sú osobné údaje členov knižnice spracovávané nasledovným spôsobom:

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Občianske združenie INFOBLIND so sídlom Žitavská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 30853630

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracováva OZ INFOBLIND v rozsahu nevyhnutnom  a výlučne za účelom prihlásenia sa do knižnice DIGIBOOKS, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. 

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno a priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo, mobil, e-mailová adresa, kópia preukazu TZP, resp. ZTP a občianskeho preukazu (bez rodného čísla).

Pre funkčnosť knižnice DigiBooks používa administrátor nasledovné osobné údaje: meno, login, emailová adresa, dátum platnosti členstva, počet získaných bodov, poznámky administrátora a zoznam titulov, ktoré člen knižnice použil. 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon..

Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

- na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona)

 - na opravu osobných údajov (§ 22 zákona)

Člen knižnice má právo na základe žiadosti osobné údaje opraviť.

 - na výmaz osobných údajov (byť zabudnutý) (§ 23 zákona)

Člen knižnice má po ukončení členstva právo požiadať o odstránenie osobných údajov z administrácie knižnice DigiBooks. V takom prípade pri opakovanom prihlásení do knižnice DigiBooks  musí podať novú prihlášku a nebude sa prihliadať na jeho predchádzajúce pôsobenie v knižnici.

 - na obmedzenie spracovania osobných údajov (§ 25 zákona)

 - na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona)

 - vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov (§ 27 zákona)

 - právo odvolať súhlas so spracovaním údajov (§ 14 ods. 3 zákona)

 - podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na linke 0903 441899 alebo na emailovej adrese infoblind@nextra.sk

 V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov  naším združením je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0).

V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10)